Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άτομα με νοητικές αναπηρίες

  1. Αρχική
  2. άτομα με ειδικές ανάγκες
  3. άτομα με νοητικές αναπηρίες
άτομα με νοητικές αναπηρίες
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001