Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

collective bargaining

  1. Αρχική
  2. collective bargaining
collective bargaining
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001