Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΌΠΡΣΤΎΦΧΨΩ
 1. Αρχική
 2. Ξ: 29 Όροι
 1. Ξάνθη
 2. Ξάνθη
 3. ξένες επενδύσεις EQ foreign investments
 4. ξένες επιχειρήσεις EQ foreign companies
 5. ξένο EQ xenon
 6. ξενοδοχεία
 7. ξενοδοχεία EQ hotels
 8. ξενοδοχειακός κλάδος
 9. ξένοι εργαζόμενοι
 10. ξένοι εργάτες
 11. ξενοφοβία EQ xenophobia
 12. ξενώνες
 13. ξηρασίες EQ droughts
 14. ξηρές τροφές
 15. ξηρή καλλιέργεια
 16. ξηρή χάραξη EQ drypoint
 17. ξηρική καλλιέργεια EQ dry farming
 18. ξηροί καρποί EQ dry fruits
 19. ξηροκαλλιέργεια
 20. ξιφασκία EQ fencing
 21. ξίφη EQ swords
 22. ξύλα EQ woods
 23. ξυλογλυπτική EQ woodcarving
 24. ξυλογραφία EQ wood engraving
 25. ξυλουργικά εργαλεία EQ woodworking tools
 26. ξυλουργικές εργασίες
 27. ξυλουργική EQ woodwork
 28. ξυλόφωνο EQ xylophone
 29. ξυλώδη φυτά EQ woody plants