Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διαζευκτικός συλλογισμός

  1. Αρχική
  2. στοιχεία λογικής
  3. συλλογισμός
  4. διαζευκτικός συλλογισμός
διαζευκτικός συλλογισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001