Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομοκατεστημένη τάξη

  1. Αρχική
  2. κοινωνικές τάξεις
  3. ανώτερες κοινωνικές τάξεις
  4. νομοκατεστημένη τάξη
νομοκατεστημένη τάξη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001