Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατηγορικός συλλογισμός

  1. Αρχική
  2. στοιχεία λογικής
  3. συλλογισμός
  4. κατηγορικός συλλογισμός
κατηγορικός συλλογισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001