Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

θεωρία της πληροφόρησης

  1. Αρχική
  2. πληροφορική
  3. επιστήμη της πληροφόρησης
  4. θεωρία της πληροφόρησης
θεωρία της πληροφόρησης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001