Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

truth-conditional semantics

  1. Αρχική
  2. truth-conditional semantics
truth-conditional semantics
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001