Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

περιγραφική καταλογογράφηση

  1. Αρχική
  2. οργάνωση πληροφοριών
  3. καταλογογράφηση
  4. περιγραφική καταλογογράφηση
περιγραφική καταλογογράφηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001