Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αναδρομική καταλογογράφηση

  1. Αρχική
  2. οργάνωση πληροφοριών
  3. καταλογογράφηση
  4. αναδρομική καταλογογράφηση
αναδρομική καταλογογράφηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001