Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

bladder (urinary)

  1. Αρχική
  2. bladder (urinary)
bladder (urinary)
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001