Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ιεραρχική ταξινόμηση

  1. Αρχική
  2. οργάνωση πληροφοριών
  3. ταξινόμηση
  4. ιεραρχική ταξινόμηση
ιεραρχική ταξινόμηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001