Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανία ειδών διατροφής

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
  5. βιομηχανία ειδών διατροφής
βιομηχανία ειδών διατροφής
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001