Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

disjunctive syllogism

  1. Αρχική
  2. disjunctive syllogism
disjunctive syllogism
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001