Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

hypothetical syllogism

  1. Αρχική
  2. hypothetical syllogism
hypothetical syllogism
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001