Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γονίδια

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί
  3. κύτταρα
  4. χρωμοσώματα
  5. γονίδια
γονίδια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001