Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

optical character recognition

  1. Αρχική
  2. optical character recognition
optical character recognition
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001