Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

van der Waals bonds

  1. Αρχική
  2. van der Waals bonds
van der Waals bonds
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001