Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

geometric isomerism

  1. Αρχική
  2. geometric isomerism
geometric isomerism
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001