Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

positional isomerism

  1. Αρχική
  2. positional isomerism
positional isomerism
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001