Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

unwillingness to carry out a command

  1. Αρχική
  2. unwillingness to carry out a command
unwillingness to carry out a command
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001