Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βαρύτητα

  1. Αρχική
  2. βαρύτητα
βαρύτητα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001