Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

combat readiness

  1. Αρχική
  2. combat readiness
combat readiness
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001