Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χαλάρωση του οικογενειακού ιστού

  1. Αρχική
  2. κοινωνικά προβλήματα
  3. χαλάρωση του οικογενειακού ιστού
χαλάρωση του οικογενειακού ιστού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001