Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βιομηχανικοί κλάδοι

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
  4. βιομηχανικοί κλάδοι
βιομηχανικοί κλάδοι
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001