Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οπλισμένο σκυρόδεμα

  1. Αρχική
  2. υλικά
  3. σύνθετα υλικά
  4. σκυρόδεμα
  5. οπλισμένο σκυρόδεμα
οπλισμένο σκυρόδεμα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001