Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αεροπορικές μεταφορές

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. τριτογενής παραγωγή
  4. υπηρεσίες
  5. μεταφορές
  6. αεροπορικές μεταφορές
αεροπορικές μεταφορές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001