Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αρδευτικά έργα

  1. Αρχική
  2. δομικά έργα
  3. υδραυλικά έργα
  4. εγγειοβελτιωτικά έργα
  5. αρδευτικά έργα
αρδευτικά έργα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001