Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απρόσφορη απόπειρα

  1. Αρχική
  2. απόπειρα
  3. απρόσφορη απόπειρα
απρόσφορη απόπειρα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001