Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αισθητηριακή αντίληψη

  1. Αρχική
  2. γνωστικές λειτουργίες
  3. αντίληψη
  4. αισθητηριακή αντίληψη
αισθητηριακή αντίληψη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001