Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

θερμοκρασία σώματος

  1. Αρχική
  2. θερμοκρασία σώματος
θερμοκρασία σώματος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001