Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ουροδόχος κύστη

  1. Αρχική
  2. απεκκριτικό σύστημα
  3. ουροποιητικό σύστημα
  4. ουροδόχος κύστη
ουροδόχος κύστη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001