Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απτική αντίληψη

  1. Αρχική
  2. γνωστικές λειτουργίες
  3. αντίληψη
  4. αισθητηριακή αντίληψη
  5. απτική αντίληψη
απτική αντίληψη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001