Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οπτική μνήμη

  1. Αρχική
  2. γνωστικές λειτουργίες
  3. μνήμη
  4. οπτική μνήμη
οπτική μνήμη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001