Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γλώσσα

  1. Αρχική
  2. μέρη σώματος
  3. εσωτερικά μέρη σώματος
  4. όργανα
  5. αισθητήρια όργανα
  6. γλώσσα
γλώσσα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001