Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αστικο-αγροτική μετανάστευση

  1. Αρχική
  2. γεωγραφική κινητικότητα
  3. εσωτερική μετανάστευση
  4. αστικο-αγροτική μετανάστευση
αστικο-αγροτική μετανάστευση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001