Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μετακίνηση πληθυσμών

  1. Αρχική
  2. γεωγραφική κινητικότητα
  3. μετακίνηση πληθυσμών
μετακίνηση πληθυσμών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001