Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παλιννόστηση

  1. Αρχική
  2. γεωγραφική κινητικότητα
  3. παλιννόστηση
παλιννόστηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001