Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αγροτο-αστική μετανάστευση

  1. Αρχική
  2. γεωγραφική κινητικότητα
  3. εσωτερική μετανάστευση
  4. αγροτο-αστική μετανάστευση
αγροτο-αστική μετανάστευση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001