Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ανταλλαγή πληθυσμών

  1. Αρχική
  2. γεωγραφική κινητικότητα
  3. αναγκαστική μετανάστευση
  4. ανταλλαγή πληθυσμών
ανταλλαγή πληθυσμών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001