Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παλλακεία

  1. Αρχική
  2. συμβίωση
  3. παλλακεία
παλλακεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001