Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αξονική τομογραφία

  1. Αρχική
  2. αξονική τομογραφία
αξονική τομογραφία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001