Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σφαιρική αστρονομία

  1. Αρχική
  2. επιστήμες
  3. θετικές επιστήμες
  4. φυσικές επιστήμες
  5. αστρονομία
  6. αστρομετρία
  7. σφαιρική αστρονομία
σφαιρική αστρονομία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001