Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κλασική εξαρτημένη μάθηση

  1. Αρχική
  2. γνωστικές λειτουργίες
  3. μάθηση
  4. εξαρτημένη μάθηση
  5. κλασική εξαρτημένη μάθηση
κλασική εξαρτημένη μάθηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001