Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αντίληψη χρώματος

  1. Αρχική
  2. γνωστικές λειτουργίες
  3. αντίληψη
  4. αισθητηριακή αντίληψη
  5. οπτική αντίληψη
  6. αντίληψη χρώματος
αντίληψη χρώματος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001