Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σεξουαλική επαφή

  1. Αρχική
  2. σεξουαλική συμπεριφορά
  3. σεξουαλική επαφή
σεξουαλική επαφή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001