Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δημοσιονομική πολιτική

  1. Αρχική
  2. πολιτικές
  3. οικονομική πολιτική
  4. μακροοικονομική πολιτική
  5. δημοσιονομική πολιτική
δημοσιονομική πολιτική
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001