Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός

  1. Αρχική
  2. προϋπολογισμός
  3. κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός
κεφαλαιουχικός προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001