Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δευτερογενής παραγωγή

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. δευτερογενής παραγωγή
δευτερογενής παραγωγή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001