Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ολιγοπώλιο

  1. Αρχική
  2. ανταγωνισμός
  3. ατελής ανταγωνισμός
  4. ολιγοπώλιο
ολιγοπώλιο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001